Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje “Ugovora o kupoprodaji nekretnine - neposrednom pogodbom”, između Kantona Sarajevo (kao prodavca, s jedne strane) i Emirana d.o.o. Sarajevo (kao kupca, s druge strane) u naravi zemljišta - gradili

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje “Ugovora o kupoprodaji nekretnine - neposrednom pogodbom”, između Kantona Sarajevo (kao prodavca, s jedne strane) i Emirana d.o.o. Sarajevo (kao kupca, s druge strane) u naravi zemljišta - gradilišta označenog kao k.č.br. 1723/13 K.O. Novo Sarajevo III (novi premjer), što odgovara k.č.br. 448/36 (stari premjer), površine 131 m2, upisano u ZK uložak 17682 K.O. SP_Dolac, vlasništvo Kantona Sarajevo sa dijelom 1/1;

Rezultat: 
Nije usvojen
Za: 
0
Protiv: 
4
Suzdržan: 
14