Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina između Kantona Sarajevo i Omerbašić Nurije u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH radi izgradnje dvocijevnog tunela „Kobilja glava“ - saobraćajnica I tra

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina između Kantona Sarajevo i Omerbašić Nurije u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH radi izgradnje dvocijevnog tunela „Kobilja glava“ - saobraćajnica I transverzala od granice sa Općinom Centar do kraja tunela u Vogošći (Omerbašić Nurija);

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
30