Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina putem neposredne pogodbe sa Ipsa institutom d.o.o Sarajevo u svrhu oblikovanja građevinske parcele

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina putem neposredne pogodbe sa Ipsa institutom d.o.o Sarajevo u svrhu oblikovanja građevinske parcele

Rezultat: 
Nije usvojen
Za: 
17
Protiv: 
5
Suzdržan: 
9