Prijedlog odluke o davanju saglasnosti premijeru Kantona Sarajevo za zaključivanje Sporazuma o zajedničkoj rekonstrukciji vrtića “Vjeverica” i načinu korištenja objekta nakon rekonstrukcije, sa Općinom Novi Grad, Sarajevo