Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove "Apoteke Sarajevo";