Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo