Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
31