Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan Vlade Kantona Sarajevo o trajnom stambenom zbrinjavanju fizičkih lica čiji su stambeni objekti potpuno uništeni ili zbog oštećenja nisu za stanovanje na području Općine Vogošća, putem kupovine stambenih j

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan Vlade Kantona Sarajevo o trajnom stambenom zbrinjavanju fizičkih lica čiji su stambeni objekti potpuno uništeni ili zbog oštećenja nisu za stanovanje na području Općine Vogošća, putem kupovine stambenih jedinica.

Rezultat: 
Usvojen
Za: 
24
Suzdržan: 
3