Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopunama Statuta Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo;