Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno-poslovnom objektu K-93, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno-poslovnom objektu K-93, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Pazelja Ermin)

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
29