Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu Lamela B, izgrađenom u naselju Buća Potok, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i p

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu Lamela B, izgrađenom u naselju Buća Potok, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine Fazlić Nihad;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
30