Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz F, Lamela F 9, izgrađenog u naselju Lužani, općina Ilidža, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, z

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz F, Lamela F 9, izgrađenog u naselju Lužani, općina Ilidža, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Enisa Osmanković);

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
26