Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine – etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz F, Lamela F9, izgrađenog u naselju Lužani, općina Ilidža, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, za

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine – etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz F, Lamela F9, izgrađenog u naselju Lužani, općina Ilidža, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Avdić Elma);

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
23