Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključit

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Jakubović Senad);

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
24