Prijedlog odluke o davanju naziva novoizgrađenoj ulici na lokalitetu "MZ Betanija-Šip" na području Općine Centar