Prijedlog odluke o davanju imena parku na području Općine Centar na lokalitetu MZ "Džidžikovac-Koševo I"