Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na nacrt Ugovora o zakupu koji treba da zaključe KJKP „Rad” d.o.o. Sarajevo i Instigo d.o.o. Sarajevo;