Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Usvojen: 
Odbijen
Odbijen
Odbijen
Odbijen
Komentar: 
Amandman Z 16 P 0 S 16
Amandman Z 9 P 0 S 14
Amandman 1 Z 12 P 3 S 14 Amandman 2 Z 14 P 1 S 15 Amandman 3 Z 16 P 1 S 14 Amandman 4 Z 14 P 0 S 14 Amandman 5 Z 11 P 2 S 15 Amandman 6 Z 13 P 0 S 16 Amandman 7 Z 16 P 0 S 18 Amandman 8 Z 14 P 0 S 16 Amandman 9 Z 14 P 0 S 17 Amandman 10 Z 14 P 0 S 15
Amandman 1 Z 15 P 0 S 14 Amandman 2 Z 13 P 0 S 16 Amandman 3 Z 13 P 1 S 16 Amandman 4 Z 14 P 0 S 19 Amandman 5 Z 12 P 0 S 17 Amandman 6 Z 14 P 0 S 17 Amandman 7 Z 13 P 0 S 14 Amandman 8 Z 12 P 2 S 17 Amandman 9 Z 15 P 1 S 13 Amandman 10 Z 12 P0 S 14 Amandman 11 Z 10 P 2 S 14 Amandman 12 Z 12 P 0 S 15 Amandman 13 Z 11 P 2 S 12 Amandman 14 Z 16 P 0 S 12 Amandman 15 Z 10 P 3 S 11 Amandman 16 Z 10 P 1 S 15 Amandman 17 Z 12 P 0 S 14 Amandman 18 Z 12 P 1 S 14 Amandman 19 Z 11 P 1 S 14 Amandman 20 Z 10 P 2 S 15 Amandman 21 Z 12 P 1 S 14
Amandman Z 4 P 2 S 14
Za: 
19
Protiv: 
7
Suzdržan: 
6