Prijedlog Autentičnog tumačenja člana 47. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo