Prezentiran nacrt Nastavnog plana i programa za smjer informacijsko-komunikacijskih tehnologija u gimnazijama KS

Radna grupa koju je imenovalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo izradila je nacrt Nastavnog plana i programa za smjer informacijsko-komunikacijskih tehnologija u gimnazijama Kantona Sarajevo, te ga je prezentirala jučer nastavnicima informatike.
Ovaj novi smjer u gimnazijama će biti uveden od naredne školske godine, s ciljem omogućavanja sticanja IT znanja učenicima kroz adekvatne nastavne planove i programe kao i modernizacije obrazovnog sistema za buduće generacije, a u skladu s dokumentom "Studija razvoja IT sektora u Kantonu Sarajevo" koji je usvojila Vlada KS.
Po riječima resornog ministra Elvira Kazazovića, to je veoma važno i sa  aspekta povećanja informacijsko-komunikacijske i tehnološke konkurentnosti Kantona Sarajevo te zapošljavanja mladog obrazovnog kadra.
Nastava će biti utemeljena na praktičnim iskustvima koju će voditi kompetentni nastavnici u saradnji sa IT strukom.
Iz resornog ministarstva navode da su nakon sveobuhvatne analize nacrta Nastavnog plana i programa kao i diskusije dati brojni konstruktivni prijedlozi i sugestije za njegovo poboljšanje. Utvrđeni su i rokovi za završetak Elaborata o uvođenju ovog smjera u gimnazijama.