Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-22/20 od 21.04.2021. godine;