Predsjedateljica Skupštine KS Ana Babić primila u posjetu predstavnike Unije civilnih žrtava rata KS

Povodom zahtjeva Udruženja - Unija civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo, predsjedateljica Skupštine KS Ana Babić danas je upriličila sastanak sa predstavnicima ove organizacije.
Predsjednica Udruženja Senida Karović i generalni sekretar Muzafer Teskeredžić  tom prilkom  upoznali su predsjedateljicu Babić o problematici s kojom se suočava populacija civilnih žrtava rata u Kantonu Sarajevo. Poseban naglasak su stavili na inicijativu za donošenje Zakona o dopunskim pravima civilnih žrtava.
“Suština problematike populacije civilnih žrtava rata je nejednakost u pravima koja ostvaruju u odnosu na boračku populaciju” – rekla je između ostalog predsjednica Karović.
Predsjedateljica Babić  kazala je ovom prilikom  da će u onoj mjeri u kojoj joj to njene nadležnosti dopuštaju, biti otvorena da pomogne populaciji civilnih žrtava rata.
“Kao osoba koja sam preživjela strahote opsade našeg grada i imala sreću da nisam i sama došla u priliku da budem dijelom populacije civilnih žrtava rata, smatram da prava koja su ovoj populaciji zagarantovana kako međunarodnim konvencijama tako i domaćim zakonodavstvom, ne bi smjela biti uskraćena”, rekla je predsjedateljica Babić i dodala kako vjeruje da Vlada KS i resorno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice na čelu sa ministricom Amelom Dautbegović radi na iznalaženju kvalitetnih rješenja koji će zadovoljiti ovu populaciju, kao što je i do sada riješilo brojna pitanja.