Podrška projektima učenika iz oblasti ljudskih prava i demokracije

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić susreo se sa aktivistkinjama Obrazovnog centra za demokraciju i ljudska prava u BiH "Civitas" i predstavnicama Srednje strukovne škole iz Posušja, pedagogicom Jasnom Miličević i učenicama Gabrielom Ćorić, Miom Jukić i Marijom Ćorić koje su učestvovale u Finalnoj smotri programa “Projekt građanin/Ja građanin” tokom proteklog vikenda u Sarajevu.
Manifestaciji je prisustvovalo oko 400 učenika, nastavnika, pedagoga, direktora škola i volontera koji su promovirali najuspješnije projekte iz praktičnog dijela nastave građanskog obrazovanja svojih škola.   
Predstavnici CIVITAS-a koji su organizirali manifestaciju, objasnili su da je cilj na ovaj način osposobiti i pripremiti učenike da istražuju probleme, ispituju mjere javne politike i zagovaraju nova rješenja, odnosno da u partnerstvu s vlastima mijenjaju politiku kako bi riješili probleme u vlastitim lokalnim zajednicama.
Ovom prilikom, ministar Nenadić razgovarao je sa pedagogicom Miličević i učenicima o međukantonalnoj suradnji, kao i mogućnostima podrške projektima učenika iz oblasti ljudskih prava i demokracije, te je najavio da će to biti predmet narednih sastanaka.