Podrška Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS: Općinski sud u Sarajevu angažovat će dodatno osoblje za rješavanje komunalnih predmeta

Sporazum o prenosu namjenskih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu za pomoć Općinskom sudu Sarajevo u bržem i efikasnijem rješavanju komunalnih predmeta potpisao je danas ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Senad Hasanspahić sa predsjednicom tog suda Janjom Jovanović.
Po riječima ministra Hasanspahića, sredstva će biti doznačena Općinskom sudu za angažman dodatnog osoblja radi bržeg i efikasnijeg rješavanja komunalnih predmeta. Sredstva će se koristiti za pripremu i uručenje rješenja o izvršenju koja Sud donosi po prijedlogu javnih komunalnih preduzeća. Dodao je da je to jedna od mjera predviđenih Akcionim planom koji je Vlada KS donijela početkom ove godine s ciljem unapređenja naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo.
Naglasio je da je Općinski sud preopterećen ovim predmetima, te da je najveći broj predmeta vezan za neplaćene usluge preduzeća "Vodovod i kanalizacija", "Rad" i "Toplane".
Prema riječima predsjednice Jovanović, broj tih predmeta na Sudu se kreće od 800.000 do 1.000.000.
"Građani trebaju shvatiti da se moraju izmiriti dugovi za sve isporučene usluge. Općinski sud u Sarajevu ima posebno odjeljenje koje se bavi samo rješavanjem komunalnih predmeta. Sve se nalazi u elektronskoj bazi, a mi na osnovu Akcionog plana izdvajamo sve predmete o dugovanjima jednoga potrošača i prioritetno ih uzimamo u rad", rekla je između ostalog predsjednica Jovanović i dodala da će se ovom pomoći Vlade ubrzati procedura njihovog rješavanja.
Ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić najavio je da će uskoro biti organizovan sastanak kako bi se sagledali prvi rezultati primjene Akcionog plana koji sadrži 55 mjera za unapređenje naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo, kao i rasterećenja sudova po tom osnovu, a čije je donošenje iniciralo ovo ministarstvo.
“Prema izvještaju Općinskog suda za 2016. godinu, od oko 1.000.000 predmeta, samo oko 4,5 posto su predmeti 'strukturalne prirode', dok su svi ostali iz domena komunalne privrede. Vlada KS je prepoznala taj problem i  želimo to promijeniti, jer Sud ne treba biti naplatna služba komunalnih preduzeća”, naglasio je. Dodao je i da se Ministarstvo pravde i uprave obratilo nadležnom federalnim institucijama za izmjenu Zakona o izvršnom postupku i drugih propisa kojima je ova oblast uređena.