Zsedastupničko pitanje vezano za azil za napuštene pse u Prači i tužbe građana zbog ujeda pasa lutalica.

Dževad Poturak
Pitanje

Zastupnik Dževad Poturak na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za azil za napuštene pse u Prači i tužbe građana zbog ujeda pasa lutalica.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019