Zawstupničko pitanje vezano za Ambulantu za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.

Vibor Handžić
Pitanje

"Iz kojeg razloga je Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, koja se nalazila u prostorijama u Vrazovoj, izmještena u neuslovan prostor na Kovačima, koji teritorijalno ni ne pripada prostoru Općine Centar, posebno uzimajući u obzir da se ambulanta za istu namjenu za prostor Općine Stari Grad nalazi nedaleko, u prostorijama MZ Logavina?"

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 1 Novembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne