Zavod ZOKS je dao uputu ljekarima propisivačima da mogu izvršiti izdavanje tromjesečne potrebe lijekova hroničnim bolesnicima na isti način kao kod standardnog recepta sa izuzetkom da moraju napraviti 3 recepta sa 3 pripadajuća koda.

Naser Nabil
Inicijativa

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva je prošle godine pokrenula inicijativu da Zavod Zdravstvenog Osiguranja Kantona Sarajevo omogući izdavanja tromjesečnog recepta hroničnim bolesnicima što je i učinjeno, ali ne na valjan način. Naime, Zavod ZOKS je dao uputu ljekarima propisivačima da mogu izvršiti izdavanje tromjesečne potrebe lijekova hroničnim bolesnicima na isti način kao kod standardnog recepta sa izuzetkom da moraju napraviti 3 recepta sa 3 pripadajuća koda.

Proslijeđeno: