zastupničku inicijativu za promjenu Ustava Kantona Sarajevo koji se odnosi na pravo na pitku vodu, te na osnovu 184. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo predložio sljedeći amandman na Ustav Kantona Sarajevo koji glasi:

Zvonko Marić
Pitanje

zastupničku inicijativu za promjenu Ustava Kantona Sarajevo koji se odnosi na pravo na pitku vodu, te na osnovu 184. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo predložio sljedeći amandman na Ustav Kantona Sarajevo koji glasi:

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 12 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Ne