Zastupničko pitanje:Da li Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo poduzima ili je poduzimao aktivnosti iz svoje nadležnosti, a u vezi sa posljednjom nabavkom 14 trolejbusa za potrebe KJKP GRAS Sarajevo?