Zastupničko pitanje:Da li je tačno da je u proteklom periodu došlo do zastoja u rješavanju radno pravnog statusa većeg broja uposlenika, kao i zapošljavanja na sistematizacijom predviđenim pozicijama u okviru Univerziteta u Sarajevu?