Zastupničko pitanje: Zašto Klinički centar ne poštuje odluke suda. Da li je pokrenut disciplinski postupak protiv lica koja su doprinjela da KCUS pretrpi finansijsku štetu radi ne poštivanju odluka suda.

Danijela Kristić
Pitanje

Zastupnica Danijela Kristić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

- Zašto Klinički centar ne poštuje odluke suda. Da li je pokrenut disciplinski postupak protiv lica koja su doprinjela da KCUS pretrpi finansijsku štetu radi ne poštivanju odluka suda.

Postavljeno dana: 
Petak, 29 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Ne