Zastupničko pitanje vezano za "zapošljavanje asistenata na Univerzitetu u Sarajevu".