Zastupničko pitanje vezano za rješavanje problema prekobrojnih učenika u OŠ Aleksa Šantić.