Zastupničko pitanje vezano za revizije diploma zaposlenih u organima uprave, stručnim i drugim službama, institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim ustanovama, javnim preduzećima i pravnim licima, čiji je osnivač Kanton Sarajevo.