Zastupničko pitanje vezano za "prodaju objekta Studentskog doma u Nedžarićima".

Dževad Rađo
Pitanje

Zastupnik Dževad Rađo na 38. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.03.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za prodaju objekta Studentskog doma u Nedžarićima.

Pitanje u prilogu.

Odgovor: