Zastupničko pitanje vezano za pokrenute disciplinske postupke u KJU "Porodično savjetovalište".