Zastupničko pitanje vezano za isplatu regresa u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo.

Amel Mekić
Pitanje

Zastupnik Amel Mekić na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za isplatu regresa u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo.

Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Decembar, 2018