Zastupničko pitanje vezano za inspekcijski nadzor i utvrđeno stanje nad pravnim licima koja pružaju usluge u oblasti upravljanja i održavanja zgrada na području Kantona Sarajevo od 2017. godine do danas.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Molim Agenciju za zaštitu ličnih podataka da me obavijesti o poduzetim inspekcijskim nadzorima i utvrđenom stanju nad pravnim licima koja pružaju usluge u oblasti upravljanja i održavanja zgrada na području Kantona Sarajevo od 2017. godine do danas.

Postavljeno dana: 
Petak, 19 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da