Zastupničko pitanje vezano za inicijativu podnesenu 06.09.2018. godine.

Elvedin Okerić
Pitanje

Zastupnik Elvedin Okerić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Dana 06.09.2018.godine podnio sam zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da izmjenom svoje Odluke o tarifnom sistemu naplate utroška vode u vjerskim objektima (džamijama, crkvama i sinagogama) plaća se po cijeni za domaćinstva, a ne kao do sada po cijeni za industrijske objekte, jer to one nisu.”

“Molim da me Vlada pismeno izvijesti o podnesenoj inicijativi.”

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 1 April, 2019