Zastupničko pitanje vezano za inicijativu koju je jednoglasno usvojila Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 14.05.2019. godine, u cilju omogućavanja zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u kantonalnim skupštinama.