Zastupničko pitanje vezano pravna lica koja vrše ispitivanje sistema aktivne zaštite od požara angažovanih od strane svih upravnika.

Neira Dizdarević
Pitanje

“U odgovoru Inspektorata zaštite od požara akt broj 01-07-02-2-2590/20 od 17.06.2020. utvrđeno je da upravnik OKI Upravitelj angažovao pravno lice A.E. sigurnost doo Agencija za zaštitu ljudi i imovine koja ne posjeduje niti je posjedovala rješenje o ovlaštenju za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara u skladu sa članom 30. Pravilnika o obimu i postupku provjere i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara.

Molim da gore pomenuti javni organi svako iz svoje nadležnosti izvrši nadzor nad svim pravnim licima koja vrše ispitivanje sistema aktivne zaštite od požara angažovanim od strane svih upravnika, molim Ministarstvo prostornog uređenje, građenja i zaštite okoliša da pripremi prijedlog izmjene pravnog okvira koji bi onemogućio ovakvo postupanje upravnika, koji bi sadržavao i prekršajne kazne za ovakve slučajeve.”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Juli, 2020
Pošalji mail: 
Da