Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu pravde i uprave.

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

Na osnovu kojih zakonskih i podzakonskih akata je Vlada Kantona Sarajevo preuzela ingerencije
Kriznog štaba Ministarstva zdraystva Kantona Sarajevo i donosila svojim zaključcima higijensko-
epidemiološke mjere u cilju suzbijanja epidemije i širenja coronavirusa u Kantonu Sarajevo, a
koji su imali reperkusije na prava i slobode građana na kretanje, rad pravnih subjekata,
zatvaranje odrecienih djelatnosti i obavezno nošenje maski i na otvorenom prostoru?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 20 Maj, 2021
Pošalji mail: 
Da