Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo, gdje se radi o interresornoj nadležnosti, a odnosi se na problem nedostatka certificiranih tumača znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo:

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo, gdje se radi o interresornoj nadležnosti, a odnosi se na problem nedostatka certificiranih tumača znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo:

Naime, Udruženje gluhih Kantona Sarajevo na raspolaganju ima svega 5 tumača znakovnog jezika, i neophodno je povećanje ovog broja.

Na osnovu čl. 19. Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Bosni i Hercegovini, Vijeće ministara imenuje Komisiju za znakovni jezik, u čijoj je nadležnosti, između ostalog, obrazovanje, osposobljavanje i rad tumača znakovnog jezika, te izdavanje certifikata. Međutim, Komisija od 2009. godine do danas nije uradila apsolutno ništa, što znači da je potpuno onemogućeno povećanje broja tumača znakovnog jezika.

Ujedno, Udruženje gluhih KS nije u mogućnosti voditi evidenciju niti izdati iskaznice tumačima znakovnog jezika, jer je članom 16. Zakona o upotrebi znakovnog jezika Kantona Sarajevo precizirano da se u evidenciju tumača znakovnog jezika unosi i "broj i datum upisa tumača u Registar tumača znakovnog jezika", koji vodi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

Stoga upućujem inicijativu da se u skorijem vremenskom periodu iznađe rješenje za navedeno, da li na način da upravo Kanton Sarajevo bude inicijator i delegira ovu problematiku ka višim nivoima, ili da se eventualno Udruženju gluhih Kantona Sarajevo, koje broji oko 320 aktivnih članova, omogući da vrši provjeru znanja tumača znakovnog jezika i na osnovu toga izdaje Certifikate, o čemu mišljenje trebaju prvenstveno dati Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo pravde i uprave KS.

Iskoristiću ovu priliku da se obratim i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, s obzirom na probleme sa kojima se gluhe osobe susreću u zdravstvenim ustanovama, gdje uposlenici vrlo često nisu senzbilini prema njihovom invaliditetu. Predlažem da se ova kratka brošura koju je izradilo Udruženje gluhih, koju prilažem uz inicijativu, distribuira doktorima i medicinskom osoblju koje komunicira sa pacijentima, a gdje je detaljno navedeno kako komunicirati sa osobama koje imaju ove poteškoće.

Odgovor: