Zastupničko pitanje upućeno Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom.

Danijela Kristić
Pitanje

U odgovoru na svoje zastupničko pitanje u vezi problema sa vodosnabdjevanjem naselja Bulevar-Stup, a sve na osnovu žalbe stanara tog naselja dobila sam odgovor od strane KJKP Vodovod i kanalizacija akt broj 905/21 od 10.02.2021. godine u kojem se kaže da shodno nadležnostima našeg preduzeća, za priključenje objekta na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu u postupku obezbjedenja urbanističke i građevinske dozvole, izdate su saglasnosti sa uslovima priključenja. Priključenje objekata na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, vrši naše preduzeće ali do istog NIJE JOŠ DOŠLO, jer Investitor nije okončao radove izgradnje kanalizacione mreže koji su bili preduslov za priključenje, definisanih kroz saglasnosti i postupke ovjere glavnih projekata.

U istom aktu je navedeno da se priključenje objekata na vodovodnu mrežu može izvršiti tek nakon priključenja na kanalizacionu mrežu, a sve prema članu 23. Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvodenje otpadnih i atmosferskih voda" (Sl.novine KS br.22/16)

Od strane Službe za inspekcijski nadzor Općine Ilidža dobila sam akt broj 15-19- 859 /21
od 25.02.2021. godine čiji je sastavni dio i Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nalazu broj 15-19- SL /21 od 25.02.2021.godine.

Suprotno gore pomenutim navodima KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo inspektori su konstatovali da su navedeni objekti priključeni na gradski vodovod i gradsku separatnu kanalizaciju u skladu sa ovjerenom projektnom dokumentacijom i tehničkim uslovima i saglasnostima KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo.

Prilikom inspekcijskog nadzora jasno je da inspektori nisu izvršili uvid stvarnog stanja na terenu, kao i kontaktirali KJKP Vodovod i kanalizacija u vezi pomenutog problema što je bilo neophodno, nego su prihvatili izjave investitora i čak utvrdili stanje na osnovu fotografija postrojenja pri tome ne utvrdivši jasno da li je naselje priključeno na gradski vodovod na zakonit način, a ne preko gradilišnog priključka što je trebalo biti i glavni predmet nadzora.

Molim Ured za borbu protiv korupcije da u okviru svoje nadležnosti provjeri zakonski rad inspektora Službe za inspekcijski nadzor Općine Ilidža jer činjenice utvrđene inspekcijskim nadzorom ne odgovaraju informacijama od strane KJKP Vodovod i kanalizacija.

Ono što dodatno izaziva sumnju jeste da ekipa Zavoda za javno zdravstvo KS u svojoj kontroli kvaliteta vode kojom se opskrbljuju stanari naselja Bulevar shodno aktu broj 03.11-687-1/21 od 08.02.2021. godine izjavila da tokom obilaska nije bio moguć pristup opisanom postrojenju, a istom postrojenju inspektori nisu obavili uvid osim preko fotografija.

Također molim da se ispita i rad člana Komisije za fazu vodovoda i kanalizacije Viteškič Munire, dipl.ing.građ. da li je učinjen propust imenovane u odnosu na predočene informacije od strane KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo obzirom da investitor ni u 2021. godini nije ispunio uslove za priključenje na gradski vodovod, te da li su se mogle izdati upotrebne dozvole za objekte u naselju u 2019 i 2020. godini.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 8 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Da