Zastupničko pitanje upućeno preduzeću BAGS Energotehnika i Ministasrtvu komunalne privrede i infrastrukture.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

- Molim resorno ministarstvo i preduzeće BAGS Energotehnika da mi dostave informaciju o izvršenim mjerenjima emisije čvrstih čestica u zrak i zabilježenim vrijednostima u periodu 2016. – 2019. godina, a koje su bili obavezni izvršiti shodno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje FBiH (Sl. novine FBiH 03\13)?

- Ukoliko mjerenja nisu izvršena – molim obrazloženje zašto?

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Da