Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za odgoj i obrazovanje.

Neira Dizdarević
Pitanje

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu za odgoj i obrazovanje:

“Molim Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da mi dostavi detaljni plan utroška budžetskih sredstava za razdjel 21 Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i to ekon. kod 614200 stavka Tekući transferi pojedincima u iznosu od 390 hiljada KM, kao i ekon. kod 614300 za sljedeće stavke:
1. Tekući transferi neprofitnim organizacijama - predškolsko i osnovno obrazovanje u iznosu 3,811,764 KM
2. Tekući transferi neprofitnim organizacijama - srednje obrazovanje u iznosu 200,000 KM
3. Tekući transferi neprofitnim organizacijama - pomoćne usluge u obrazovanju u iznosu 2,010,000 KM

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 29 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Da