Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za odgoj i obrazovanje.

Zvonko Marić
Inicijativa

Pokrećem inicijativu da se na području KS, eksterna matura ne polaže, vec da se učenicima odredi
ekvivalent u skladu sa pravilnikom o polaganju eksterne mature.
Budući da je u KS, online nastava i da mnogi ucenici nisu bili u prilici imati jednak pristup obrazovanju,
zatim, da nastavni planovi i programi nisu predvidjeni za online nastavu, te da je veliki broj učenika,
naišao na teškoće prilikom usvajanja znanja posredstvom online platformi, predlažem da se eksterna
matura ne polaže, vec da se uvede ekvivalent u skladu sa pravipnikom o polaganju ekstetne mature.
Smatram da bi polaganje eksterne mature predstavljalo dodatni pritisak na učenike, nastavnike i
roditelje u KS.

Postavljeno dana: 
Petak, 5 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Ne