Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:
“Molim Ministricu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo Zinetu Bogunić da mi odgovori koje mjere će poduzeti protiv odgovornih osoba u JU“Osnovna Muzička Škola“ Ilidza zbog nezakonitog upisa u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu i falsifikovanje službenih isprava?”

Postavljeno dana: 
Petak, 5 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne