Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Jasna Duraković
Pitanje

Zastupnica Jasna Duraković na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo Sarajevo postavila je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 26 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da