Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Mirza Čelik
Pitanje

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim ministricu da obrazloži razloge prijetnji i situaciju koja se desila u JU „Gimnazija Obala“ gdje je ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo direktno verbalno vrijeđala direktora JU „Gimnazija Obala“ govoreći mu pred svjedocima, a jedna od svjedokinja je stručna savjetnica Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Melisa Mizdrak, upućujući mu prijetnje riječima „Zapamtit ćeš ti ko je Zineta Bogunić“, „Krvi ću ti se napiti“. Pored svjedoka navedene Melise Mizdrak i naravno direktora kome su upućene prijetnje, svjedokom te situacije su bili i učenici JU „Gimnazija Obala“. Sve se dešavalo u prostorijama škole, ispred vrata kancelarije direktora škole, gdje su učenici prolazili .”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 15 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da